Teambuilding met paarden

In een professionele context krijgen jij en je team heel wat te verduren en verwerken. Een optimaal functionerend team kan de druk van je schouders halen en een enorme meerwaarde betekenen voor je job, jezelf, je collega’s en je klanten.

Dankzij de paarden komen jullie samen tot essentiële inzichten. Het paard toont onbevooroordeeld alles wat hij ziet en voelt en nodigt je uit om hiermee aan de slag te gaan.

Als paardencoach kan ik in het moment het gedrag van het paard vertalen naar het team. Dit leidt tot onder andere de volgende resultaten:

  • meer en open communicatie
  • Elkaar en elkaars talenten beter leren kennen
  • meer empathie én begrip voor elkaar
  • het versterken van ieders individu en natuurlijk de teamspirit
  • Elkaars rol leren waarderen

Kortom: een positieve werking op meerdere aspecten!